Vandercammen, Edmond, 1901-1980 (2)

[Carta] 1945 févr. 27, Bruxelles, Bélgique [a] [Gabriela Mistral]

Archivo del Escritor / Gabriela Mistral

[Carta] 1945 févr. 27, Bruxelles, Bélgique [a] [Gabriela Mistral] [manuscrito] Edmond Vandercammen.

Archivo del Escritor / Juan Marín

[Tarjeta] 1964 abril 7, Bélgica [a] Milena Luksic [manuscrito] Edmond Vandercammen.