Tunekawa, Kyutaro, Fotógrafo 1898-1985 (1)

David Pinto M y Mario Pinto Ulloa

Archivo Fotográfico / Kyutaro Tunekawa

David Pinto M y Mario Pinto Ulloa [fotografía] Kyutaro Tunekawa.