Mitre, Bartolomé (8)

[Bartolomé Mitre]

Sala Medina / Fotografías

[Bartolomé Mitre] [fotografía].

[Bartolomé Mitre]

Sala Medina / Fotografías

[Bartolomé Mitre] [fotografía].

[Bartolomé Mitre]

Sala Medina / Fotografías

[Bartolomé Mitre] [fotografía].

Bartolomé Mitre

Sala Medina / Fotografías

Bartolomé Mitre [fotografía].

Bartolomé Mitre

Sala Medina / Fotografías

Bartolomé Mitre [fotografía].

Bartolomé Mitre

Sala Medina / Fotografías

Bartolomé Mitre [fotografía] Fototipia Peuser.

[Carta 18] 65 Feb[rer] o 18, [a] Sr. D. José V. Lastarria

Sala Medina / Álvaro Covarrubias

[Carta 18] 65 Feb[rer] o 18, [a] Sr. D. José V. Lastarria [manuscrito] B. Mitre.

[Carta] 1865 nov[iemb]re 11, [a] Sr. D. José V. Lastarria

Sala Medina / Álvaro Covarrubias

[Carta] 1865 nov[iemb]re 11, [a] Sr. D. José V. Lastarria [manuscrito] Bartolome Mitre.