Garmendia, Salvador, 1928- (1)

Entrevista a Salvador Garmendia efectuada por Alfonso Calderón [grabación sonora]: Salvador Garmendia ; Alfonso Calderón.

Archivo Audiovisual / Archivo de la Palabra

Entrevista a Salvador Garmendia efectuada por Alfonso Calderón [grabación sonora]: Salvador Garmendia ; Alfonso Calderón.